פסיפס של קהילות
יישוב לדורות
youtube
שבילים ברשת
facebook
ערבית
אנגלית
צור קשר
search

                   סיוע לחיילים ולתושבי הדרום           


      אולפנה למחול במרכז קהילתי משגב -  חברי המועדונים של מרחבים בכפרים הבדואים שברו את אחד מימי הצום ברמאדן בארוחת איפטר חגיגית שנערכה על ידי עמותת מרחבים, בשיתוף הוועדים המקומיים בכפרים, בהשתתפות ראש המועצה , סגנו , יושב ראש עמותת מרחבים , נציגים של המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, יושבי ראש הוועדים המקומיים בכפרים, הרכזים המוניציפאליים  ו- חברי המועדונים של מרחבים בכפרים הבדואים שברו את אחד מימי הצום ברמאדן בארוחת איפטר חגיגית שנערכה על ידי עמותת מרחבים, בשיתוף הוועדים המקומיים בכפרים, בהשתתפות ראש המועצה , סגנו , יושב ראש עמותת מרחבים , נציגים של המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, יושבי ראש הוועדים המקומיים בכפרים, הרכזים המוניציפאליים  ו- 160 קשישים בדואים הפעילים במועדוני מרחבים. חברי המועדונים של מרחבים בכפרים הבדואים שברו את אחד מימי הצום ברמאדן בארוחת איפטר חגיגית שנערכה על ידי עמותת מרחבים, בשיתוף הוועדים המקומיים בכפרים, בהשתתפות ראש המועצה , סגנו , יושב ראש עמותת מרחבים , נציגים של המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, יושבי ראש הוועדים המקומיים בכפרים, הרכזים המוניציפאליים  ו- 160 קשישים בדואים הפעילים במועדוני מרחבים. 160חברי המועדונים של מרחבים בכפרים הבדואים שברו את אחד מימי הצום ברמאדן בארוחת איפטר חגיגית שנערכה על ידי עמותת מרחבים, בשיתוף הוועדים המקומיים בכפרים, בהשתתפות רון שני, סגנו, יושב ראש עמותת מרחבים, נציגים של המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, יושבי ראש הוועדים המקומיים בכפרים, והרכזים המוניציפאלייםקשישים בדואים הפעילים במועדוני מרחביםדונים של מרחבים בכפרים הבדואים שברו את אחד מימי הצום ברמאדן בארוחת איפטר חגיגית שנערכה על ידי עמותת מרחבים, בשיתוף הוועדים המקומיים בכפרים, בהשתתפות ראש המועצה , סגנו , יושב ראש עמותת מרחבים , נציגים של המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, יושבי ראש הוועדים המקומיים בכפרים, הרכזים המוניציפאליים  ו- ישים בדואים הפעילים במועדוני מרחבים.  חברי המועדונים של מרחבים בכפרים הבדואים שברו את אחד מימי הצום ברמאדן בארוחת איפטר חגיגית שנערכה על ידי עמותת מרחבים, בשיתוף הוועדים המקומיים בכפרים, בהשתתפות ראש המועצה , סגנו , יושב ראש עמותת מרחבים , נציגים של המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, יושבי ראש הוועדים המקומיים בכפרים, הרכזים המוניציפאליים  ו- חברי המועדונים של מרחבים בכפרים הבדואים שברו את אחד מימי הצום ברמאדן בארוחת איפטר חגיגית שנערכה על ידי עמותת מרחבים, בשיתוף הוועדים המקומיים בכפרים, בהשתתפות רון שני, סגנו, יושב ראש עמותת מרחבים, נציגים של המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, יושבי ראש הוועדים המקומיים בכפרים, והרכזים המוניציפאלייםחברי המועדונים של מרחבים בכפרים הבדואים שברו את אחד מימי הצום ברמאדן בארוחת איפטר חגיגית שנערכה על ידי עמותת מרחבים, בשיתוף הוועדים המקומיים בכפרים, בהשתתפות רון שני, סגנו, יושב ראש עמותת מרחבים, נציגים של המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, יושבי ראש הוועדים המקומיים בכפרים, והרכזים המוניציפאליים  כ-00 מבקרים, רובם תלמידים יהודים וערבים מישובי האזור, פקדו את מרכז 'מונה' במבנה היפה של  'איגוד ערים לאיכות סביבה' בסח'נין במסגרת 'ליל המדענים'

משגב מתארגנת לסיוע לחיילים, לפצועים, למשפחות החיילים ולתושבי הדרום ובעיקר עוקבת בדריכות ובתפילה להחזרת השקט והשלום. עד כה התארגנו כמה מבצעי אירוח ומשלוחי חבילות, נערכים להמשך סיוע.שם מלא *
טלפון
הודעה
מייל *
 
בניית אתריםבניית אתרים