שעה הישוב
10:15 עצמון
מצפה אבי"ב
קורנית
סלאמה
צורית
גילון
טל אל
לבון
10:25 כמון
מורשת
מרכז השרותים משגב
שורשים
אשבל
הר חלוץ
תובל
שכניה
חוסניה
10:35 דמיידה
כמאנה
מנוף
מכמנים
יובלים
אבטליון
10:45 חרשים
מעלה צביה
פלך
הררית-יחד
ראס אל עין
רקפת
ערב אל נעים
10:55 א.    תעשיה בר לב
אשחר
יודפת
יעד
כישור
לוטם וחמדון
מורן
  א.    תעשיה תרדיון