אגף הביטחון  אחראי על כל נושא הבטיחות במיתקני המועצה, בשטחים הציבוריים ובמוסדות החינוך.

האגף נושא באחריות משותפת עם הישובים לנושאי הבטיחות בישובים עצמם.

במסגרת זו מבצע האגף את הבדיקות והביקורות הנדרשות על פי החוק ופועל למען סביבה בטוחה לתלמידים  לתושבים.

האגף מפעיל ממונה בטיחות בעבודה על פי נוהלי משרד העבודה ובהתאם לחוק.

קובץ נהלי בטיחות בעבודה לחץ כאן

ביקורת במוסדות החינוך.pdf