1
הקדמה
2
פרטי הנכס
3
פרטי בעלי הנכס
4
צירוף מסמכים נדרשים
5
הצהרת המבקש

בקשה לאישור רישום משכנתא

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד

תושב יקר,

 

לצורך קבלת אישור לטאבו עבור רישום משכנתא, יש למלא את הטופס המקוון שלהלן:

לשאלות וברורים ניתן להתקשר למוסטפא קאסם בטלפון: 04-9902357 או במייל [email protected]

 

פרטי הנכס

פרטי בעלי הנכס 

פרטי המבקש:

 

פרטי בן/בת הזוג: 

 

פרטים ליצירת קשר:

 

מסמכים נדרשים

 

2. במידה והינך מתגורר בישוב בו תשלום הארנונה מתבצע דרך מזכירות הישוב , יש לצרף אישור ממזכירות הישוב על העדר חובות ארנונה.

האם הנך מתגורר בישוב שבו תשלום הארנונה מתבצע דרך מזכירות הישוב? (חובה) שדה חובה


 

הצהרת המבקש

  • הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים והמצורפים לבקשתי, מדויקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא. 
  • ידוע לי כי המועצה תהא רשאית לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי, בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק.

Browser not supported

אני מאשר לשלוח מידע מהמועצה לכתובת המייל שהזנתי בטופס (חובה) שדה חובה