1
הקדמה
2
פרטי המבקש
3
הצהרת המבקש

בקשה לאישור תשלומים שנתי

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד

תושב יקר,

 

לצורך קבלת אישור תשלומים שנתי, יש למלא את הטופס המקוון שלהלן:

לשאלות וברורים ניתן להתקשר למוסטפא קאסם בטלפון: 04-9902357 או במייל [email protected].il

פרטי המבקש:

 

במידה והינך מתגורר בישוב בו תשלום הארנונה מתבצע דרך מזכירות הישוב , יש לצרף אישור ממזכירות הישוב על העדר חובות ארנונה.

האם הנך מתגורר בישוב שבו תשלום הארנונה מתבצע דרך מזכירות הישוב? (חובה) שדה חובה

הצהרת המבקש

 

  • הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים והמצורפים לבקשתי, מדויקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא. 
  • ידוע לי כי המועצה תהא רשאית לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי, בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק.

 

Browser not supported

אני מאשר לשלוח מידע מהמועצה לכתובת המייל שהזנתי בטופס (חובה) שדה חובה