סרטון תאריך
שבוע רביעי ללחימה 31/10/2023
הפעלת מערך ההסעים ללימודים   24/10/2023
שבת שלום לכולם 20/10/2023
נקבל כלי נשק לכיתות הכוננות 10/10/2023
הערכות המועצה 9/10/2023