• נתקלתם במפגע בכביש ?
  • ראיתם לכלוך בצידי הדרך ?
  • ראיתם מישהו יוצר מפגע ?

יש מה לעשות


  • חברת נתיבי ישראל אחראית לטיפול במפגעים שכאלה.
  • הטיפול נעשה באופן יעיל (ואפילו ידווחו לכם על כך).

איך פונים?

מתקשרים לחברת נתיבי ישראל