חברי הועדה:

  • דני עברי – ראש המועצה - יו"ר

  • אסף אברהמי - נציג מליאה

  • נורית צ'סניק שקד - נציגת מליאה

  • פדואה בושנאק - נציגת ציבור

  • אפרת בן חורין - נציגת ציבור

  • אביטל זינגר - נציגת ציבור

  • מירב בן-דע - מנכ"לית מועצה

  • תומר לוין - מנהל אגף הנדסה, אחזקה ותשתיות

  • לימור ברק - גזברית המועצה

 

תפקידי הועדה:

לקבוע את מדיניות החברה הכלכלית.

לעקוב ולייעץ בתחומי הפיתוח השונים בחברה.

להנחות את מנכ"ל החברה.

 

החברה הכלכלית למשגב בע"מ פועלת בתחומים הבאים:

הרחבת ישובים, תשתיות ובנייה. החכ"ל מציעה לישובים צוות מקצועי לקידום ההרחבה הכולל: משרד הנדסי לפיקוח וניהול הפרוייקט, ליווי של עו"ד, כולל חוזים בין כל הגורמים, שיווק הפרוייקט, ניהול פיננסי נבון של קופת הפרויקט וליווי ארגוני. כל זאת, כאשר החכ"ל מובילה את הפרוייקט מתחילתו ועד לסיומו.

ניהול ופיתוח המועדון הכפרי במשגב.

ניהול פרויקטים עבור המועצה: בניית מוסדות, כבישים פנימיים, גידור ישובים ועוד.

החכ"ל משמשת כקבלן אחזקה, ניקיון, שמירה וגינון ונותנת שירותים למוא"ז משגב, למינהלות אזורי התעשייה ולמפעלים פרטיים, תוך כדי הורדת עלויות.