לברורים נוספים:

 
סיגל פונס
מנהלת רכש
04-9902381
 

חזרה <<