החברה הכלכלית למשגב בע"מ פועלת בתחומים הבאים:

משרדי החברה הכלכליתהרחבת ישובים, תשתיות ובנייה. החכ"ל מציעה לישובים צוות מקצועי לקידום ההרחבה הכולל: משרד הנדסי לפיקוח וניהול הפרוייקט, ליווי של עו"ד, כולל חוזים בין כל הגורמים, שיווק הפרוייקט, ניהול פיננסי נבון של קופת הפרויקט וליווי ארגוני. כל זאת, כאשר החכ"ל מובילה את הפרוייקט מתחילתו ועד לסיומו.

ניהול ופיתוח המועדון הכפרי במשגב.

ניהול פרויקטים עבור המועצה: בניית מוסדות, כבישים פנימיים, גידור ישובים ועוד.

החכ"ל משמשת כקבלן אחזקה, ניקיון, שמירה וגינון ונותנת שירותים למוא"ז משגב, למינהלות אזורי התעשייה ולמפעלים פרטיים, תוך כדי הורדת עלויות.

 

משרדי החברה נמצאים בבניין החברה הכלכלית למשגב, פארק תעשיות משגב (תרדיון).

טלפון- 04-9990105

ממונה על חוק חופש המידע - לירן שר,  מייל - [email protected]


למכרזי החברה הכלכלית למשגב