הצו החכם הוא תרגום דיגיטלי של התוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג - 2013

הצו החכם מאפשר לאתר בקלות ובמהירות את פריטי הרישוי השונים והמידע הרלוונטי אליהם, כגון נותני אישור ביחס לאותו פריט, תלקפו של הרישיון , קישור למפרט האחיד ותאריך הפרסום שלו (אם פורסם), חיקוק אחר ועוד.