הרישום להרחבה יתקיים במשרדי אבטליון במועדים הבאים:

יום שישי 19/5/2023  8:30-10:30
יום שלישי 23/5/2023  8:30-10:30

לא יתבצע רישום שלא במועדים המצוינים.

  על המועמד להגיע פיזית לרישום מצויד בתעודת זהות עם ספח או דרכון בלבד.

  על המועמד להביא את  שאלון מלא כולל אסמכתאות ומסמכים תומכים.(יודגש כי נקודות זכות יינתנו רק אם ניתן יהיה לאמת את התבחין במסמכים המצויים בידי ועדת קליטה ביום הרישום).

 דמי רצינות ע"ס  10,000 שח כמקדמה לפיתוח ציבורי (סכום זה יוחזר במלואו אם המועמד לא יתקבל להרחבה ), יש להעביר לבנק מזרחי טפחות 20 סניף כרמיאל 513 מספר חשבון 162049 ולהציג אסמכתא להעברה

מאחלים לכולם בהצלחה .

אגודת מתיישבי אבטליון.