מסיימת שנת שירות
מסיימת שנת שירות (חובה) שדה חובה
ישוב
ישוב (חובה) שדה חובה
מאשרת הגעה למפגש בנושא זכויות ביום חמישי ה06.07.23 במתנ״ס סלאמה ב09:30
מאשרת הגעה למפגש בנושא זכויות ביום חמישי ה06.07.23 במתנ״ס סלאמה ב09:30 (חובה) שדה חובה