חברי הועדה:

  • מירב בן-דע – מנכ"לית המועצה - יו"ר

  • לימור ברק - גזברית

  • עו"ד קובי קורין - יועץ משפטי