חברי הועדה:

 

  • דודו מנור (טלאל)

  • מוחמד אבו דעוף (דמיידה)

  • אורה זגלמן (עצמון)

  • יהודית אוליקר (יובלים)

  • אחמד עלי סואעד (סלאמה)

  • איציק ג'רסי (שכניה)

  • רותי יהודה (שורשים)

  • רותי גולדנברג (רקפת)

  • סאלח עלי סואעד (חוסנייה)

תפקיד הועדה: 

מוקמת עפ"י סעיף 18 לחוק התכנון והבניה וממונה על קיום ואכיפת חוק התכנון והבניה במרחב התכנון שלה. כל תפקידי הועדה המקומית הוקנו לה. עוסקת באישור תכניות מתאר/מפורטות. עוסקת ברישוי ופיקוח על הבניה.

ישיבות הועדה