חברי הועדה:

  • דודו מנור (טלאל)

  • מוסא מוחמד עוואד (כמאנה)

  • חוסיין מוחמד נעים (ערב אל נעים)

  • עיסאם סואעד (ראס אל עין)

 

תפקידי הועדה:

ייזום ותכנון פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח בר קיימא.