חברי ועדת הבחירות לרשויות המקומיות
במשגב בשנת 2023

 

  • שמעון אלמלם (מורשת) - יו"ר
  • אפרת בן חורין (שורשים) - חברה
  • אנואר ענאן סואעד (סלאמה) - חבר
  • דינה נקלר (לוטם) - מזכירת הועדה

חברי הועדה מונו בהחלטת מליאת המועצה 4/2023 מיום 4/5/23