• אגף הנדסה ,אחזקה ותשתיות יהיה מעורב בקביעת מדיניות לפיתוח אסטרטגי מתוך שיתוף פעולה עם כלל מחלקות המועצה.
  • יהווה עמוד תווך בתכנון ,פיתוח וביצוע תשתיות המעודדות קיימות, כבוד לקהילות וקידום רב דוריות בישובים.
  • ייצור שיתופי פעולה עם רשיוית שכנות להובלת פרויקטים אזוריים משותפים לקידום ההשתלבות במארג החיים הגלילי.