לצפייה במועדים - לחצו על שם היישוב

אבטליון

שני מועדים:

יום שלישי 02/7/24

בין השעות: 18:00-18:30

מיקום - ליד המזכירות

 

יום שלישי 29/10/24

בין השעות: 17:15-18:00

מיקום -  ליד המזכירות

אשבל

יום שלישי 26/11/24

בין השעות : 17:00-17:30

מיקום - ליד המזכירות

אשחר

שני מועדים

יום שלישי 02/7/24

בין השעות: 17:00-17:30

מיקום: במועדון הישוב

 

יום שלישי 26/11/24

בין השעות: 17:45-19:00

מיקום: במועדון הישוב

גילון

שני מועדים:

יום שלישי 09/1/24

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום: ברחבה ליד בית הקפה

 

יום שלישי 16/7/24

בין השעות:  18:30-19:30

מיקום: ברחבת בית הקפה

הר חלוץ

יום שלישי 16/4/24

בין השעות: 17:15-18:30

מיקום: במזכירות

הררית

יום שלישי 29/10/24

בין השעות: 18:15-19:00

מיקום: ברחבה ליד המזכירות

חרשים

יום שלישי 02/4/24

בין השעות: 17:15-18:15

מיקום: בכניסה ליד המזכירות

טל אל

שני מועדים

יום שלישי 02/1/24

בין השעות: 17:15-18:00

מיקום: חברתון

 

יום שלישי 10/9/24

בין השעות: 17:15-18:45

מיקום: חברתון

יובלים

יום שלישי 17/9/24

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום : חדר דואר

 

יודפת

יום שלישי 03/9/24

בין השעות: 17:00-19:00

מיקום: ליד המועדון

יחד

יום שלישי 30/1/24

בין השעות: 17:00-17:30

מיקום: במועדון

יעד

יום שלישי 26/3/24

בין השעות: 16:45-17:45

מיקום: ליד המזכירות

כמון

שני מועדים:

יום שלישי 12/3/24

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום: חדר דואר

 

יום שלישי 15/10/24

בין השעות: 17:15-18:00

מיקום: חדר דואר

לבון

שני מועדים

יום שלישי 13/2/24

בין השעות: 17:15-18:30

מיקום: בכניסה למזכירות

 

יום שלישי 06/8/23

בין השעות: 17:15-18:15

מיקם: בכניסה למזכירות

לוטם

שני מועדים:

יום שלישי 06/2/24

בין השעות: 17:00-18:30

מיקום: מועדון חילזון

 

יום שלישי 23/7/24

בין השעות 17:30 - 17:00

מיקום - מועדון חילזון

מורן

שני מועדים:

יום שלישי 23/7/24

בין השעות: 18:00-18:45

מיקום: ליד המועדון

 

יום שלישי 17/12/24

בין השעות: 17:15-18:15

מיקום: ליד המועדון

מורשת

יום שלישי 09/7/24

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום: ליד המזכירות

מכמנים

שני מועדים:

יום שלישי  07/5/24

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום: ליד המזכירות

 

יום שלישי 15/10/24

בין השעות: 18:15-19:00

מיקום: ליד המזכירות

מנוף

יום שלישי 18/6/24

בין השעות: 18:30-19:30

מיקום: רחבה ליד המזכירות

מעלה צביה

יום שלישי 04/6/24

בין השעות: 17:30-18:30

מיקום: מבנה מורג

מצפה אביב

שני מועדים:

יום שלישי 25/6/24

בין השעות: 17:00-18:30

מיקום: ליד מזכירות

 

יום שלישי 03/12/24

בין השעות: 17:00-17:45

מיקום: ליד המזכירות

עצמון

יום שלישי 05/11/24

בין השעות: 18:00-19:00

מיקום: ליד חדר דואר

פלך

יום שלישי 21/5/24

בין השעות: 17:15-17:45

מיקום: ליד המזכירות

צורית

שני מועדים:

יום שלישי 16/7/24

בין השעות: 17:00-18:15

מיקום: במזכירות

 

יום שלישי 24/12/24

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום: במזכירות

קורנית

שני מועדים:

יום שלישי 19/3/24

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום: ליד המזכירות

 

יום שלישי 12/11/24

בין השעות: 17:00-17:45

מיקום: ליד המזכירות

רקפת

יום שלישי 05/11/24

בין השעות: 17:00-17:45

מיקום: במועדון

שורשים

יום שלישי 18/6/24

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום: רחבה ליד המזכירות

שכניה

יום שלישי 6/8/24

בין השעות: 19:00-19:30

מיקום: מול הצרכניה

תובל

יום שלישי 21/5/24

בין השעות: 18:00-19:00

מיקום: במזכירות