אבותינו ואמהותינו, אחינו ואחיותינו, בני דודינו, הוריהם וילדיהם, הופלו, נוצלו, נרדפו, גורשו ונרצחו. 
אנחנו כולנו ילדיהם. אנחנו כולנו נושאים את זכרם בקרבנו. בכל מה שאנו עושים הם שותפים אילמים. 
זכרם קדוש. 
אנו משתדלים להיות ראויים לקדושת מותם ולהנצחת זכרם. 
תהי נפשם צרורה בצרור החיים.
ויהי זכרם ברוך!
דני עברי

 


לפרוט הצפירות ביום השואה וביום הזכרון