• הרחבות היישובים מנוהלות ע"י היישובים עצמם ולכן המידע העדכני ביותר באשר למקומות שנותרו, עלויות וקצב התקדמות ההרחבות מצוי בידיהם.
  • למידע כללי על המועצה והיישובים ניתן לפנות למנהל מחלקת פיתוח יישובים
  • נבות זיסו גולדוין
    מנהל פיתוח ישובים
    04-9902024
    052-3743903
  • רשימת מזכירויות ישובי משגב

הישוב

אופי הישוב

מספר מגרשים
בהרחבה

קרבה למרכזי
שירותים

אנשי
קשר

קישור למידע

טלפון

תובל
(קליטה מלאה לקיבוץ)
קיבוץ 18 מגרשים בבניה מרוכזת לפי דגמים

כרבע שעה מכרמיאל
כעשרים וחמש דקות ממרכז המועצה

ריצ'ארד מילקי

054-5633992

מורשת קהילתי ציוני דתי, 39 מגרשים

כעשרים דקות מכרמיאל
כעשר דקות ממרכז המועצה

  04-9998978
אבטליון קהילתי חילוני 29 מגרשים כעשרים דקות מרחק מכרמיאל 
כעשרים דקות מרחק ממרכז המועצה
  04-6785990

לוטם 

קיבוץ

15 מגרשים של
חצי דונם

כרבע שעה מרחק מכרמיאל 
כרבע שעה מרחק ממרכז המועצה

קלאודיה

04-6787296

לבון קהילתי חילוני 34 דירות מגוונות   עודד  

058-5478965