טבלת אנשי קשר - לשכה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
דני עברי ראש המועצה 04-9902312 [email protected]
מירב בן-דע מנכ"לית המועצה 04-9902312 [email protected]
אחמד סואעד סגן ראש המועצה וממלא מקום ראש המועצה 049902312 [email protected]
שמוליק דודאי מנהל פיתוח עסקי 04-9902312 [email protected]
נבות זיסו גולדוין מנהל פיתוח ישובים 04-9902024 052-3743903 [email protected]
רונן תשרי בן-משה עוזר מנכ"לית 04-9902383 [email protected]
ורדית ליפשיץ מזכירת לשכה 04-9902310 [email protected]
אילנה צור מזכירת לשכה 04-9902312 [email protected]
דינה נקלר רכזת מידע לקידום תעסוקה 04-9902055 [email protected]
שירה ברק מנהלת ביטחון קהילתי 04-9902020 [email protected]

אישור תושב

טבלת אנשי קשר - אישור תושב
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שירה ברק מנהלת תחום שרות לתושב 04-9902076 [email protected]

תפקידי הלשכה

  • הובלת חזון המועצה ותכנית אסטרטגית עפ"י יעדים מרכזיים.
  • יישום תכניות ארוכות טווח לבינוי קהילתי, ופיתוח נושאי ליבה, תוך שיתוף הציבור.
  • ניהול ענייני המועצה בשוטף ובראייה לטווח הארוך.
  • ייצוג וקידום יעדי המועצה, הישובים והאזור, בפני רשויות המדינה.
  • קיום קשר רציף ושיתוף פעולה עם התושבים ועם נציגויות היישובים.
  • קיום ישיבות מליאת והנהלת המועצה.
  • העברה שוטפת של מידע לתושבי המועצה ולגופים הציבוריים.