מועצה אזורית משגב שואפת להקטין למינימום את כמות הפסולת המיוצרת בשטחה ולהפריד למיחזור את מה שניתן.

המועצה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים במציאת פתרונות יצירתיים והנגשתם לתושבי במועצה.

שיתוף הפעולה של התושבים הוא הוא קריטי להצלחת מימוש שאיפה זו.

בכל שאלה או הערה מוזמנים לפנות אלינו למזכירות האגף - 9902317 או למייל: [email protected]

Capture.JPG