מיל"מ

מרכזי יעוץ למשפחות מתמודדות.
המרכזים נועדו לסייע לכל מי שמתמודד עם מחלת נפש של בן משפחה: להורים של מתמודדים, לבני ובנות זוגם, לאחים של מתמודדים ולילדיהם.
המרכז מציע את השירותים הבאים: יעוץ אישי, קבוצתי, הרצאות ויעוץ משפטי.

אנוש
04-6882898

קניון לב כרמיאל, קומה ב’, מורד הגיא 100