תודה לכם/ן על נכונותכם/ן לתרום לקרן הסיוע לעזרה הדדית לתושבי משגב

התרומה הינה לעמיתים, עמותת משגב לפרט ולמשפחה (ע"ר)
עמותה מספר 580323111 , בעלת אישור לזיכוי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

להלן הפרטים להעברת התרומה בהעברה בנקאית ישירות לחשבון העמותה :

עמיתים, עמותת משגב לפרט ולמשפחה (ע"ר)

בנק לאומי  (10)

סניף עכו  (960)

חשבון מספר 8270060

 

נא שילחו את אסמכתת ההעברה הבנקאית תוך ציון שם וכתובת דוא"ל למשלוח הקבלה לכתובת הדוא"ל

הבאה: hanit@[email protected]   

 

טלפונים לבירורים: 04-9902334, 04-9902332