מ.ג.ע.ר - סיוע בשכר דירה לזכאי משרד השיכון והבינוי

החברה מעניקה שירות לאזרחים המבקשים להגיש בקשה לסיוע בשכר דירה, מוודאת את עמידתם בקריטריונים ומעבירה את נתוני הבקשות אל משרד הבינוי והשיכון. 
החברה מטפלת בבקשות להנפקת תעודות זכאות לסיוע בשכר דירה, כמו גם בתעודות זכאות לצורך קבלת משכנתא.

מ.ג.ע.ר
סיוע בשכר דירה
8583*
מורד הגיא 100, כרמיאל - קניון לב העיר, קומה 1