קידום נוער – מרכז ניר

בתוך קמפוס התיכונים אסיף-קציר-עומר הוקם גם מרכז ניר. מדובר ביחידה לקידום נוער הפועלת בשותפות בין אגף החינוך לאגף רווחה וקהילה.

מרכז ניר פועל כמסגרת חינוכית טיפולית לנוער נושר בגילאי 16-18. הנערות והנערים שנקלטים, עוברים תהליך משותף עם קב"ס המועצה. כאשר נמצאת התאמה, נבנית תכנית חינוכית הכוללת לימודים דרך תכנית הילה (12 שנות לימוד, בגרות חלקית או מלאה) ותכנית טיפולית הממומשת באופן של ליווי פרטני, וקבוצתי.

כל נער/ה בוחרים מטרות לעבודה אישית יחד עם עובד חינוך טיפול.

נעשית עבודה סביב תכנים הקשורים בגילך ההתבגרות ובמצבי סיכון.

למי פונים? 

פארלי לולקו
עו"ס קידום נוער
04-9902332

תוכנית יתד לצעירים לגילאי 18-26

תכנית מרחב לקידום תעסוקה היא תכנית תעסוקה לצעירים וצעירות בני 18-25 במצבי סיכון הפועלת במסגרת תכנית יתד. מטרתה של התכנית הינה שילוב בתעסוקה של צעירים וצעירות במצבי סיכון אשר זקוקים לליווי ותמיכה בתהליך של הכנה לתעסוקה, השמה בעבודה, סיוע בהשתלבות בלימודים/הכשרה מקצועית, התמדה וקידום.

למי פונים? לעו"ס המרחבית

עו"ס מרחב תעסוקה לחברה הבדואית- 

רשימת מסגרות בחברה הבדואית

בכל ישוב בדואי במשגב פועלת מועדונית "ילד נוער" לגילאי בית ספר יסודי.

מועדוניות- קיימות סה"כ 6 מועדוניות ביישובים סלאמה, ערב אל נעים, דמיידה וכמאנה.

קבוצות לנערות- פועלות ביישובים ערב אל נעים, סלאמה, דמיידה וכמאנה. 

מועדון נערים- פועלים ביישובים חוסניה וסלאמה.

מועדוניות צרכים מיוחדים- ליקויי שמיעה ומש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית) בערב אל נעים ומועדונית "ניצנים" למגזר היהודי במשגב. למידע נוסף לחץ/י כאן

למי פונים? הפנייה ושילוב במועדוניות הינן דרך עו"ס מרחבית

רשימת מסגרות במגזר היהודי

מועדונית ניצנים- מועדונית עבור צעירים בגילאי יסודי (ימי ראשון ורביעי) ומועדון לנוער (ימי שני וחמישי).

תוכנית רעים- קבוצה למיומנויות חברתיות לחבר'ה על הרצף או עם לקויות למידה מורכבות.

לפרטים נוספים הקליקו כאן

למי פונים? הפנייה ושילוב במועדוניות הינן דרך עו"ס מרחבית

ועדת תכנון טיפול והערכה

השירות: הוועדה פועלת לבניית תוכנית טיפולית מיטבית לילדים והוריהם, להפחתת מצבי הסיכון ולמעקב אחר יישום התוכנית.

למי השירות מיועד?

הוועדה דנה בילדים ובבני נוער במצבי סיכון עד גיל 18 ובבני משפחתם העונים על אחד או יותר מהמצבים הבאים:

 • ילדים שלאחר ניסיונות התערבות של העובד סוציאלי במשפחה, מצב הסיכון נמשך, קיים חשש להתפתחותם התקינה וקיימת התלבטות באשר לתוכנית הטיפול המתאימה.
 • ילדים עם מוגבלות שגם לאחר ניסיונות התערבות העובד סוציאלי מצב הסיכון נמשך.
 • ילדים הסובלים מאלימות או מהזנחה מתמשכת, עולל פעוטות.
 • ילדים שעניינם נדון בוועדה ונקבעה עבורם תוכנית טיפול תתקיים וועדת מעקב לפחות אחת.
 • ילדים שעניינם נדון בוועדה ולא חלה התקדמות בהשגת היעדים שהוגדרו.
 • ילדים עד גיל 12 גם אם לא נמצאים בטיפול המחלקה לשירותים חברתיים אשר שוהים מחוץ לבית ללא החלטת הוועדה.
 • ילדים השוהים בהשמה חוץ ביתית וההחלטה על ההשמה התקבלה בוועדה.
 • ילדים שמועמדים לחזור לביתם מהשמה חוץ ביתית.
 • ילדים שעזבו את ההשמה החוץ ביתית, לא יאוחר משלושה חודשים ממועד חזרתם.
 • קטינים נזקקים אשר הופעלו לגביהם אמצעי חירום גם במקרים בהם לא הייתה פנייה לבית משפט להארכה.
 • קטינים נזקקים אשר קיים לגביהם צו השגחה או משמורת בהם נשקלת אפשרות שלא להאריך צווים אלה.
 • נדרש מינוי אפוטרופוס לילד (ילד יתום וכ"ו) או הכרה בו בילד נטוש.
 • בוגרים (מעיל גיל 18) חסרי עוגן משפחתי או הזקוקים להמשך תמיכה טיפולית, המסיימים לימודים בכיתה י"ב במסגרות חוץ ביתיות.    

ילדים בכל הגילאים העונים למאפיינים של אוכלוסיית היעד ישולבו בהשמה חוץ ביתי רק לאחר קבלת המלצה בוועדה.

במצבים מיוחדים שבהם האם נמצאת בהריון וקיים חשש ממשי לגורלו של הילד העומד להיוולד, תתקיים וועדה טרם היוולדו שמטרתה גיבוש תוכנית טיפול עתידית וראשונית הבטחת המוגנות של הילד מיד לאחר הלידה.

לאחר הלידה תתכנס הוועדה לגיבוש תוכנית טיפול.

עו"ס חוק נוער

חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960 נועד לטפל ולהגן על קטינים מגיל לידה ועד גיל 18, המצויים במצבי סיכון גבוה וישנה דאגה להתפתחותם ולבריאותם וכן חשש שהם נפגעים פיזית, מינית ונפשית. הגנה זו נדרשת כשהאחראים על הילד/ה אינם מסוגלים לטפל בו/ה או מסכנים את הילד/ה או שהילד/ה מסכן/ת את עצמו/ה וההורים אינם מסוגלים לטפל ולהשגיח עליו/ה.

למי השירות מיועד?

קטינים מגיל לידה ועד גיל 18, המצויים במצבי סיכון גבוה וסכנה לחייהםלבריאותם הפיזית ולבריאותם הנפשית הזקוקים להגנה וטיפול וישנה התנגדות של הקטין ו/או של האחראי עליו לקבלת טיפול.
ההתערבות נעשית בשאיפה לשיתוף פעולה מקסימלי והסכמות בין הקטין, המשפחה ושירותי הרווחה.

חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך- 1960 נועד להגן על קטינים מגיל לידה ועד גיל 18, הנזקקים להגנת הגורמים המקצועיים ולהוראות בית המשפט.
סעיף 2 לחוק הנוער (טיפול והשגחה) מגדיר 7 מצבים העוסקים במצבו של האחראי על הקטין/ה, הקטין/ה עצמו/ה והסביבה בה הוא/היא חי/ה.
קטין/ה שעומד/ת באחד המצבים שהוגדרו, יכול/ה להיחשב קטין/ה נזקק/ת, אם בית המשפט ישתכנע בכך, שעלול/ה להיות בסיכון גבוה.

למי פונים?

סמאח אבו יונס
ראש צוות ועו"ס חוק הנוער
04-6031500
רביע שאהין
עו"ס מרחבי- כמאנה עו"ס לחוק הנוער
04-9902332
 

ועדת פעוטות בסיכון

מטרת חוק פעוטות בסיכון היא להבטיח שכל פעוט הנמצא במצבי סיכון יהיה זכאי למעון יום/ משפחתון.

למי השירות מיועד:

הזכאות למעון היום היא עבור כל פעוט בסיכון העומד בקריטריונים המפורטים בחוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום):

 • פעוט הנמצא במצב שיש בו חשש ממשי להתפתחותו התקינה, שוועדת פעוטות בסיכון או ועדת תכנון, טיפול והערכה קבעה לגביו כי הוא נמצא במצב סיכון ועקב כך הוא צריך לשהות במעון יום, כדי למנוע את הוצאתו מביתו.
 • הפעוט מוכה, או שצרכיו ההתפתחותיים אינם נענים עקב הזנחה מתמשכתלפי דעתו של עובד סוציאלי המטפל במשפחה ועל סמך מידע רפואי בכתב מרופא או מאחות.
 • אחד מהוריו אינו מתפקד כראוי בשל אלימות במשפחה, הפרעה נפשית, מחלת נפש, אלכוהוליזם, התמכרות לסמים, התמכרות להימורים, מוגבלות שכלית-התפתחותית, נכות קשה, זנות, עבריינות או מחלה כרונית של אחד מבני המשפחה.
 • הפעוט מעוכב התפתחות, על סמך אישור רופא ילדים בעל ניסיון בתחום התפתחות הילד, רופא מומחה בנוירולוגית ילדים והתפתחות הילד או פסיכולוג התפתחותי וקיימות נסיבות משפחתיות שבשלהן יש חשש ממשי להתפתחותו התקינה של הפעוט.

האפשרות למימוש הזכות מותנית באישור הגורמים המקצועיים המפורטים בחוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום). 

משך קבלת השירות:

הזכות לשנת לימודים נוכחית קרובה (בהתאם למועד הפנייה ומועד קיום הוועדה), נקבעת בוועדת פעוטות בסיכון או ועדת תכנון, טיפול והערכה. 
עבור כל שנה נוספת (עד גיל 3 ביום תחילת שנת לימודים) נדרש דיון מחדש עם כל המסמכים הנדרשים.

למי פונים? לעו"ס המרחבי אשר ינחה אילו מסמכים יש להמציא בפני העובד הסוציאלי.

טבלה מרכזת מסגרות החברה הבדואית

 

מועדונית "ילד ונוער"

קבוצת נערות

מועדון נערים

צרכים מיוחדים

ערב אל נעים

V

V

 

V

ליקויי שמיעה + מש"ה

סלאמה

V

V

V

 

חוסנייה

V

 

V

 

ראס אל עין

V

 

 

 

דמיידה

V

V

 

 

כמאנה

V

V