על מנת להקל על הציבור ולמנוע סחבת בנושא, מוצג לפניכם נוהל נסיוני ייחודי למשגב

שיהווה בסיס לנוהל קבוע, ועל פיו יהיה ניתן לפתוח תיק נישואין בשלושה שלבים כרונולוגיים.

1. בירור פרטים ראשונים

2. פתיחת התיק

3. החתונה

פתיחת תיק נישואין

תיק רווקות

ימים בהם אי אפשר להתחתן

הדרכת כלות

פגישה עם הרב לקראת החופה

רבנים מחתנים

תעריפים והנחות

פתיחת תיק נישואין

כללי

על מנת להקל על הציבור ולמנוע סחבת בנושא, מוצג לפניכם נוהל נסיוני ייחודי למשגב שיהווה בסיס לנוהל קבוע, ועל פיו יהיה ניתן לפתוח תיק נישואין בשלושה שלבים כרונולוגיים.

1.ברור פרטים ראשונים

2. פתיחת התיק

3. החתונה

 ואם רוצים תעודת רווקות

1) ברור פרטים ראשונים 

א. ברור פרטים - ברור הפרטים הראשוניים הינו הדדי. קבלת האינפורמציה  

    הראשונית חשובה ע"מ למנוע טעויות אנוש.

ב. קביעת פגישה מסודרת עם בני הזוג.

2) פתיחת תיק נישואין

א. את התיק יש לפתוח בין שלושה חודשים עד חודש ממועד החתונה. על הזוג להגיע         יחד ללשכת הרב (בתאום מראש) עם המסמכים הבאים:

 תעודת זהות

 שלוש תמונות פספורט (כל אחד)

 תעודת נישואין של ההורים, או כתובה שלהם (במידה ואחד מבני הזוג או  שניהם גרושים, 

 אין צורך בתעודת נישואין של ההורים אלא יש להביא תעודת גירושין ומעשה בית דין המצורף 

תעודת רווקות - אם אחד מבני הזוג אינו תושב משגב

    על פי הוראות הרבנות הראשית לישראל, חתונה הנערכת במקום ציבורי, צריכה 

    לשאת תעודת כשרות.

    על כן יש לדאוג שתשלח תעודת כשרות של המקום מטעם רבנות מוסמכת

 ב. על תושבי משגב לשלוח שני עדים (גברים, לא קרובי משפחה) היכולים להעיד  

     כי הם מכירים את הזוג (או אחד מבני הזוג) וכי הם יהודים רווקים/פנויים.  

     העדים יכולים להגיע בזמנם החופשי.

 ג. פתיחת התיק כרוכה בתשלום אגרה בסך 700 ש"ח. התשלום נעשה ע"י 

     חיוב בחו"ז הישובים.  אם אחד מבני הזוג הוא חייל בשרות סדיר או  

     סטודנט,  הזוג זכאי להנחה של 40% בתשלום האגרה, בהצגת תעודת  

     סטודנט/חוגר.

 ד. ישנם מס' דברים שהם באחריות לשכת הרבנות לבצע:

שליחת טופס מיוחד למשרד הדתות בו מופיעים הפרטים האישיים של הזוג לצורך קבלת אישור ממשרד הדתות לאחר בדיקת הפרטים במחשב כי ניתןלהמשיך בתהליך.

פירסום בעיתון  בעל תפוצה ארצית את דבר הרשמם של הזוג לנישואין במשגב.

אם הרב המחתן את הזוג אינו הרב של משגב, לשכת הרבנות דואגת לקבל את אישורו של הרב המחתן בכתב, כי הסכים לערוך לזוג חופה וקידושין .

בסמוך למועד החתונה נשלחת הכתובה +העתק כתובה אל הרב המחתן.

  ה. הזוג נפגש עם הרב והרבנית בביתו של הרב באווירה ביתית ונעימה, על מנת לקבל       הדרכה מעשית לקראת החתונה.

3) החתונה

א. על הרב מוטלת החובה לעריכת טקס החופה, אלא אם כן הזוג מעוניין כי רב 

    אחר יעשה זאת. 

ב. עריכת החופה אינה כרוכה בתשלום נוסף על תשלום האגרה ששולמה עם 

    פתיחת התיק, אלא אם כן החתונה היא מחוץ לשטח שיפוט המועצה, והתשלום 

    הנוסף יהיה על הנסיעות עפ"י התעריף המקובל לק"מ, או לחילופין, ארגון הסעה 

    לרב לחתונה ובחזרה. 

 ג. לאחר החתונה על הזוג להחזיר את העתק הכתובה ללשכת הרבנות (או לודא 

    שהרב המחתן שולח את העתק הכתובה בחזרה).

 ד. עם קבלת העתק הכתובה תונפק לזוג תעודת נישואין בחמישה העתקים:

שני העתקים לבני הזוג (עם תמונותיהם על התעודה)

שני העתקים למשרד הדתות ולמשרד הפנים

העתק אחד בתיק הנישואין

תיק רווקות

תעודת רווקות מטעם לשכת הרבנות המועצה, רשאי לקבל מי שגר בחצי השנה האחרונה בשטח שיפוט המועצה (עפ"י הרישום בתעודת הזהות), ורוצה לפתוח תיק נישואין במקום אחר בארץ או בחו"ל.

 יש להגיע ללשכת הרבנות עם הדברים הבאים:

תעודת זהות

שתי תמונות פספורט

תעודת נישואין או כתובה של ההורים.

שני עדים (גברים, לא קרובי משפחה) היכולים להעיד כי המבקש הינו יהודי ורווק/פנוי.  העדים יכולים להגיע בזמנם החופשי אך על מנת לזרז את התהליך רצוי להגיע ביחד איתם.

 הנפקת תעודת רווקות כרוכה בתשלום אגרה בסך 150 ש"ח שמחוייבת דרך החו"ז של הישובים.

הדרכת כלות

השם הדרכת כלות נשמע לא ידידותי  ואנו מבקשים לבחור שם אחר.

לעת עתה שלא מצאנו שם נשתמש בשם הזה כדי לומר שכל זוג המגיע לרישום נישואין ברבנות נפגש עם "מדריכת כלות" על מנת לשוחח על דא ועל אה.

הפגישה מתקיימת בכיתה של "המדריכה" באווירה ביתית בשעות הערב.

על מה מדברים?

ההכנות לחתונה כוללות התכוונות רוחנית הבאה לידי ביטוי בטבילה במקוה.

מהו מקוה?

כל מקום שהמים ניקווים בו באופן טבעי , נחשב מקוה.

בימינו הוקמו מקוואות מודרנים,נקיים ומטופחים 

איך נראה המקוה?

בדרך כלל זוהי  מעין בריכה קטנה מאוד ומלבנית שיורדים אליה במדרגות.

דומה במידותיה למקוואות שנחשפו בחפירות מצדה ויודפת, אלא שכיום היא מצופה חרסינה והמים מוחלפים מידי יום.

למה צריך לטבול במקוה?

המקוה מטהר את הטמאים - מפני שזאת תכונתו.

כשם שאפשר לראות בעינים ולשמוע באזנים, כך: להיטהר- אפשר רק במי מקוה.

מדוע לא ניתן לטבול בבריכה פשוטה?

ככל שנסביר את טעמי המצוות לא נדע לאשורה את ההשפעה המדוייקת של כל מצוה על מקיימיה, על האנושות, על הקוסמוס.

לא נותר לנו אלא לדייק בפרטים ולדעת שכך ורק כך, אנו גורמים להשפעה הנכונה.

ובכל זאת?

אפשר, ומותר, לחשוב ולגלות "ניצוצות" מטעמה של מצוה : ובכרם אם הטומאה , קשורה תמיד במוות - הרי שהטהרה חייבת להיות קשורה בחיים.

מה יותר חי ממים בלתי שאובים, הממשיכים תמיד לזרום במחזוריות נצחית? הם אינם מסוגלים למות, או להפסיק להיות. גם מתוך הרפש הם מתאדים וחוזרים אלינו, חדשים.

העובר נולד מתוך המים, שברחם האם.

העולם נברא מתוך המים, שכיסו בעבר את כדור הארץ כולו.

ללא מים יתייבש ויקמול כל אורגגאניזם חי, כי במים תלויים החיים.

מים  פירושם חיים, קישור אל מקור החיים,טהרה.

פגישה עם הרב לקראת החופה

אל הרגע הזה חיכיתם הרבה שנים,

והנה זה מגיע , אתם עומדים תחת החופה.

על מנת שהטקס יהיה כפי רצונכם , הנכם מוזמנים "לבנות" את טקס החופה שלכם יחד עם הרב שיערוך לכם את הטקס.

הטקס עצמו קצר ומחולק לשלושה חלקים:

   1. קידושין

   2. כתובה

   3. שבע ברכות

         ובסוף..... שבירת הכוס.

היהדות שמה לה למטרה להדגיש את החוויה הרוחנית כחלק בלתי נפרד מהטקס, אשר על כן הרב עורך הטקס מעוניין לשמועמכם את רצונכם  ואת "טביעת אצבעותיכם"

על מהלך הטקס.

הפגישה מתקיימת בשעות הערב באווירה ביתית ונעימה , בבית הרב.

רבנים מחתנים

על פי הנחיות הרבנות הראשית לישראל , רשאים לחתן רבנים בעלי רישיון והסמכה בלבד.

 הרב עוזיאל

 רב  מועצה אזורית משגב

יוסי בן פורת

הרב יוסף בן פורת הוסמך לחתן ע"י הרב עוזיאל.

מחנך בישיבה התיכונית למדעים ואומניות בקרית אתא.

יובל אלימלך

הרב יובל אלימלך הוסמך לחתן ע"י הרב עוזיאל.

מנהל ביה"ס אמ"ית כרמיאל.

 

תעריפים והנחות

   

אגרות והנחות

רישום נישואין וסידורים (כולל כתובה מהודרת ומשלוח בדואר רשום) 700 ₪

הנחה בשיעור 40% תינתן כאשר אחד מבני הזוג הוא:

- חייל בשרות סדיר שאינו בשירות קבע

- משרת בשירות לאומי

- מקרה סעד – אישור הלשכה לשירותיים חברתיים

- בן ישיבה או סטודנט

- עולה חדש בשנתיים הראשונות לעלייתו

תעודת רווקות 150 ₪  
העתק תעודת נישואין 50 ₪  

 

הערה: תעריפי האגרות הן ממשלתיות ועל פי קביעת משרד הדתות