נתוני פסולת 2020

אשפה להטמנה
סוג  משקל ( בטון )
אשפה  7444
מיחזור
סוג משקל ( בטון )
גרוטאות 534
גזם  4991 קוב
קרטון 577
נייר עיתון 243
נייר לבן  28
אריזות( פחים כתומים ) 304
זכוכית 62
טקסטיל 43
פסולת אלק' 39
בקבוקים ומיכלים 40
פסולת אורגנית 622

נתוני פסולת 2019

אשפה להטמנה
סוג  משקל ( בטון )
אשפה  6836
מיחזור
סוג משקל ( בטון )
גרוטאות 436
גזם  5187 קוב
קרטון 548
נייר עיתון 268
נייר לבן  28
אריזות( פחים כתומים ) 238
זכוכית 61
טקסטיל 53
פסולת אלק' 39
בקבוקים ומיכלים 38
פסולת אורגנית 636

נתוני פסולת 2018

אשפה להטמנה
סוג  משקל ( בטון )
אשפה  6835
מיחזור
סוג משקל ( בטון )
גרוטאות 534
גזם  5400 קוב
קרטון 366
נייר עיתון 272
נייר לבן  28
אריזות( פחים כתומים ) 215
זכוכית 52
טקסטיל 50
פסולת אלק' 36
בקבוקים ומיכלים 34
פסולת אורגנית 561

 

נתוני פסולת 2017

אשפה להטמנה
סוג  משקל ( בטון )
אשפה  6794
מיחזור
סוג משקל ( בטון )
גרוטאות 494
גזם  קוב 4676
קרטון 392
נייר עיתון 226
נייר לבן  19
אריזות( פחים כתומים ) 204
זכוכית 50
טקסטיל 49
פסולת אלק'  30
בקבוקים מיכלים 36
פסולת אורגנית 590

 

 

בדוחות ניתן לראות כמויות מיחזור לפי סוגי הפסולת הבאים:  נייר עיתון, קרטון, טכסטיל, אריזות פלסטיק (כתום), הפרדת בקבוקים, סוללות, אלקטרוניקה מתכת, אורגני, גזם , זכוכית, פסולת מעורבת להטמנה.