עבודה קהילתית- צוות משאבי קהילה

העבודה הסוציאלית פועלת במעגלים שונים: פרט- משפחה וקהילה.

עבודה סוציאלית קהילתית היא תהליך שבאמצעותו אנשים לומדים לחיות באופן פעיל במרחב הציבורי, להבין שהוא שייך להם ולהכיר שהוא מעוצב על ידם. הם לומדים לבטא בפועל את זכותם ואחריותם כלפיו.

העבודה הקהילתית יודעת לפתח כלים לזיהוי צרכים, פתרון בעיות ומניעת בעיות חדשות.

עבודה קהילתית משפרת את החוסן החברתי, כי היא מאמנת את האנשים לקחת אחריות ציבורית ולפעול למען אחרים. (אלישבע סדן, 2009).

העבודה הקהילתית פועלת בשותפויות עם תושבים, הנהגות ישובים, שירותים ומסגרות בקהילה, אגפים נוספים של המועצה ועוד.

עבודה קהילתית באגף רווחה וקהילה במשגב

באגף ישנו צוות משאבי קהילה הכולל בתוכו:

 • היחידה להתנדבות (ראו עמוד נפרד)
 • עבודה קהילתית בישובים הבדואים והיהודיים:
  • פיתוח תכניות קהילתיות אזוריות או יישוביות בתחומי שונים.
  • הקמה וליוויי של ועדות פרט וקהילה ושל ועדות פיתוח קהילתי.
  • פורום נשים- הקמה, הכשרה, העצמה וליווי פעילות של קבוצות נשים שפועלות לקידום חברתי ופיתוח מענים בישובים הבדואים.
  • ליווי קהילתי לישובים בעת משבר לפי צורך.
  • תהליכי ישוב לדורות- שותפות עם אגף פיתוח ישובים. תהליכים יישוביים בהם צוות מוביל של תושבים מקדם פיתוח של תחום מסוים בישוב או מגבש תכנית אסטרטגית כוללת (תהליכים חברתיים, אסטרטגיים, משתפי ציבור).
 • צח"י (צוותי חוסן וחירום יישוביים)- ליווי הישובים בהקמה, הכשרה ותפעול של צח"י בשותפות עם אגף פיתוח ישובים.
 • תכניות גישור ודיאלוג:
  • ליווי תהליכים קהילתיים של שיח קהילתי, גישור קהילתי.
  • תכנית גישור בקהילה- גישור באמצעות מגשרים מקצועיים מתנדבים בקונפליקטים בקהילה (סכסוכי שכנים, בין תושב לוועד וכדומה).
  • תכנית גישור לרשויות מעורבות- קידום דיאלוג וחיים משותפים.
 • חשיבה קהילתית- צוות משאבי קהילה הינו כתובת להתייעצות וליווי חשיבה קהילתית להנהגות הישובים ולאגפים השונים בתוך המועצה לבחירת תהליכים ומענים מתאימים לכל צורך.

למי פונים? לעו"ס המרחבית

עו"ס מרכזת עבודה קהילתית 

נועה פולבר אנקה
עו"ס- מרכזת עבודה קהילתית
04-9902308