1/2/2012 עדכון כשרות מס' 9 עדכון כשרות מס' 9
26/1/2012 עדכון כשרות מס' 8 עדכון כשרות מס' 8
9/1/2012 עדכון כשרות מס' 7 - מתוקן עדכון כשרות מס' 7 - מתוקן
8/1/2012 עדכון כשרות מס' 7 עדכון כשרות מס' 7
21/12/2011 עדכון כשרות מס' 6 עדכון כשרות מס' 6
21/11/2011 עדכון כשרות מס' 3 עדכון כשרות מס' 3
21/11/2011 מצגת - ברירת אורז מצגת - ברירת אורז