הישובים בהם קיים עירוב:

 • אשחר
 • הררית
 • טל אל
 • יובלים
 • יעד
 • כישור
 • כמון
 • חוטם
 • מורן
 • מורשת
 • מנוף
 • מעלה צביה
 • מצפה אבי"ב
 • קורנית
 • רקפת
 • עצמון
 • שורשים
 • שכניה
 • תובל

מתארחים בשאר ישובי המועצה , יפנו בשאלת הערוב

הרב עוזיאל אליהו
רב המועצה
04-9902353