חנית ווינשטיין
עובדת זכאות
04-9902334


עמיתים

הקרן שהוקמה בשנת 2008 בעזרת תרומה ראשונה של קהילת פיטסבורג ובהמשך תרומות של תושבי משגב,  מסייעת לתושבים שזקוקים לסיוע במצבים משבריים, בהתאם למשאבים העומדים לרשותה, ולאחר מיצוי מקורות מימון אישיים, ממלכתיים וציבוריים.

פעילות הקרן:

  • סיוע בצרכים בסיסיים וראשוניים לילדים.

  • סיוע בעת משבר פתאומי – כלכלי, הפוגע בבני המשפחה.

  • עזרה במצבים רפואיים, שאין להם  מקור מימון אחר.

  • מצבי משבר משפחתי, שגרמו לפגיעה בזכויות הילדים.

  • ועוד...

הקרן ממומנת בעיקר מתרומות של תושבי משגב ועל כן פונה לתושבים להכיר בה ככלי מרכזי לקיום מערך של סיוע הדדי בתוך הקהילה.

מוזמנים לסייע בתרומה לעמותה.

לקבלת סיוע ניתן למלא טופס הגשת בקשה לסיוע באתר ולהעבירו דרך עו"ס היישוב באגף רווחה וקהילה. 

 

חשוב לציין כי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - התרומה מוכרת לצרכי מס.