מי מוסר/ת את התמונות ?

 


תמונות פורים

 
 

מהי התחפושת? מי המחופש/ת


מהי התחפושת? מי המחופש/ת


מהי התחפושת? מי המחופש/ת


מהי התחפושת? מי המחופש/ת


אישור לפרסום

 
האם ניתן לפרסם את התמונה/ות (חובה) שדה חובה

ללא אישור לפרסום לא נוכל להתקדם.