בשנת 2011 נחקק בישראל חוק האריזות. החוק מעביר את האחריות על הטיפול בפסולת האריזות ליצרן. כלומר, כאשר חברה מסוימת מתכננת מוצר חדש עליה לקחת בחשבון גם את פסולת האריזות שתייצר והיא תהיה מחויבת באחוזי מיחזור לאותו חומר. או בקיצור, כפי שזה בא לידי ביטוי במושגים סביבתיים "המזהם משלם".

במסגרת חוק זה באו למקומותינו הפחים הכתומים ובהם אנחנו שמים כל סוג של אריזה. עבורנו התושבים, לא תמיד ברור מה נכנס לפח הכתום. הדרך הבטוחה ביותר לבדוק אם פסולת שברצוני לזרוק מתאימה לפח הכתום או לא היא לשאול את השאלה – האם היא ארזה מוצר כלשהו? האם התכוונתי לקנות משהו וקיבלתי את האריזה בתוספת למוצר עצמו. הדבר נכון לכל מוצר, בין אם זה מזון, קוסמטיקה או ניקיון.

פסולת האריזות מפונה מהפחים הכתומים אחת לשבוע בכל ישובי המועצה ומועברת לתחנת מיון בעפולה, שם היא ממוינת באמצעים טכנולוגיים וכן ואופן ידני לחומרים השונים – מתכת, פלסטיק מסוגים שונים וצורות שונות, קרטוני משקה ועוד. כל חומר נכבש לחבוקה ("באלה") ונשלח למפעלי מיחזור והשבה בארץ ובחו"ל.

מבחינה נפחית, מרבית האשפה הביתית שלנו הנה אריזות, אם נפריד בצורה טובה לפח הכתום, נקטין את נפח הפסולת המועברת להטמנה בשיעור ניכר!

למידע נוסף ופעילויות הנושא מוזמנים לבקר באתר של תאגיד תמי"ר.