פסולת בנייה היא פסולת הנוצרת בפעילות בנייה והריסה: חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה, או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בנייה, לרבות ערמות אדמה וחלקי הריסות של מבנים.

האחריות לפינוי פסולת הבנייה חלה על יוזם הבניה, ועל המחזיק בהיתר הבניה. את הפסולת יש לפנות לאתרי מיחזור או הטמנה המאושרים לסוג פסולת זה בלבד. ניתן לפנות את הפסולת באמצעות כלי אצירה יעודיים המונחים סמוך לאתר הבנייה או באמצעי אחר כגון הובלה במשאיות. מומלץ לקבל ממוביל הפסולת אישור כניסה לאתר המאושר.

לצפיה ברשימת אתרי פסולת בניין מאושרים באתר המשרד להגנת הסביבה

רשימת קבלנים לפינוי פסולת בניין באמצעות מכולות:

שם הקבלן טלפון
חזי נג'אתי 050-5470577
מומו אשקר 050-5264521
רם-סע כרמיאל 04-9888071
אורוז שרותים 04-8770065
משה יקוטי 052-4201933

רשימה זו אינה מהווה המלצה על מי מהנכללים בה ומיועדת לצורך מידע בלבד. כדאי לקבל מספר הצעות מחיר. 

 

עדכון - פברואר 2019