כלב מחזיק רצועה בפה

בהתאם להוראות החוק להסדרת פיקוח על כלבים,  כלב הנמצא מחוץ לחצר בעליו חייב להיות קשור ברצועה ומובל בידי אדם שמסוגל לשלוט בו .

לידיעתכם:

המועצה אוכפת את החוק, בעזרת לוכד כלבים.

כלב שנלכד משוחרר בשטח ציבורי, מועבר לתחנת ההסגר האזורית בקיבוץ יסעור.

כלב שנלכד בשעות אחה"צ והערב מועבר למלונת הסגר זמנית ולמחרת עד 10 בבוקר  מועבר  ליסעור.

בעלי כלבים שבגופם מותקן שבב, מקבלים בשעות הבוקר הודעה מהמחלקה הוטרינרית  ובעת שחרור הכלב נדרשים לחתום על טופס לכידה.

כלב שלא ניתן ללכוד אותו מצולם ע"י המועצה וניתן לזיהוי על פי  הצילום, נשלח קנס לבעלים.

כלב השוהה בתחנת ההסגר  יחויב על ידי תחנת ההסגר בעלות אחזקת הכלב בסך 36 שקל לכל יום.

עבירה על החוק גוררת קנסות בגובה 500 שקל ויותר.

אנא הקפידו לפעול על פי החוק ולא לשחרר את הכלבים.