טיפול במשפחות

הטיפול במשפחה מהווה את עיקר הטיפול של האגף, מתוך תפיסה מקצועית שהתא המשפחתי הוא המקור הטבעי להתפתחות של בני המשפחה, והיעד העיקרי אליו צריך להיות מכוון הסיוע הרגשי והחומרי. הטיפול במשפחה נעשה ע”י עובד סוציאלי במטרה לשפר את התפקוד האישי המשפחתי והחברתי מתוך ראייה מערכתית, תיווך והפנייה לגורמי סיוע בקהילה או מחוצה לה, תוך בניית תכנית טיפול ייחודית לכל משפחה ובשיתוף מלא של המשפחה.

למי פונים? לעו”ס המרחבי 

שירותים ייחודיים למשפחה

עו”ס מרחבי (עו”ס הישוב)

עו"ס מרחבי הוא עובד סוציאלי במחלקה שעבר הכשרה ייעודית לתפקיד ומשמש איש המקצוע המרכזי בצוות האזורי האמון על התערבות במשפחות. הוא האחראי לניהול ההתערבות בתיק הלקוח (פרט או משפחה) ועל המגעים עם כל הגורמים המעורבים במשפחה. כחלק מתפקידו העו"ס בונה תוכנית התערבות לשיפור מצב המשפחה זאת בשיתוף עובדים סוציאליים ייעודיים, שירותים מומחים ושירותים תומכים במחלקה ובקהילה, במטרה לקדם את המטרות שנקבעו בשותפות עם המשפחה. ייחודו של העו"ס המרחבי הוא בתפקידו – מתכלל ההתערבות המשמש איש מקצוע קבוע, זמין ונגיש למשפחה במחלקה.

ליבת התפקיד של העו"ס המרחבי היא לנהל ולתכלל את ההתערבות במשפחה, המתמקדת בשלושה תחומים:

1.  טיפול ישיר בלקוח.

2.  הנגשת משאבים – הפניית הלקוח לעובדים סוציאליים בתחומי תוכן ייעודיים, שירותים מומחים, שירותים במחלקה ובקהילה, סיוע חומרי ומיצוי זכויות.

3.  ניהול מערך הידע והמידע ברמת הלקוח           

(מתוך מתווה להתערבות עובד סוציאלי משפחה במחלקות לשירותים חברתיים, משרד העבודה והרווחה, 2017)

עו”ס מרחבי הוא הגורם העיקרי הנמצא בקשר שוטף עם המשפחה.

למי פונים?  צור קשר עם המחלקה לשירותים חברתיים