מטרת העל של הועדה – עיצוב מחודש של הקשר בין הישובים למועצה, הגדרת אופי הקשרים וחלוקת אחריות השירותים לתושבים - בין המועצה לישובים, תוך שמירה על שלושה ערכים עיקריים: שיתוף פעולה עם ישובים, מועצות וערים שכנות, בין ישובים, בין קהילות בישובים ובין פרטים בתוך קהילות. הכלה, עידוד שונות וסגירת פערים בין ישובים, בין קהילות בישובים ובין פרטים בתוך קהילות.

הועדה תטפל בשאלות וסוגיות, שעלו בשנים האחרונות בנושא הקשר בין המועצה לישובים:

  • איזה שירותים אתה מצפה לקבל כתושב?
  • מה היית רוצה לקבל מהישוב ומה מהמועצה? ומדוע?
  • מהם סדרי העדיפויות של השירותים ?
  • איזה שירותים מסייעים לבנות את הקהילה כשהם מוחזקים ע"י הישוב?
  • על מה המועצה צריכה לקחת אחריות ועל מה הישוב ?
  • איך מגדילים את המקורות של הישובים מהמועצה וממקורות אחרים ?
  • איך משדרגים את רמת הניהול של הישובים, בדגש על הצד החברתי, קהילתי וחינוכי?
  • איך מטפלים בתשתיות בישוב ?
  • איך מצליחים לשמר את הישובים כ"כפר" בו חיה קהילה רב-דורית, משגשגת וצומחת המסוגלת לשמר חיי קהילה המבוססים על התנדבות ויש לה מקורות עצמיים לממן זאת עם מקומות תעסוקה בקרבתה?

יו"ר הועדה:

אחמד עלי סואעד

קשרי מועצה יישובים - סיכום תובנות מרכזיות.pdf