תכנון, ביצוע ובקרה של כל תהליכי הרכש והלוגיסטיקה במועצה.

ניהול סיכוני ביטוח ברשות,פיקוח, מעקב ובקרת נזקים.

ריכוז כל התחומים אשר דורשים התנהלות מכרזית על פי תקנות משרד הפנים.