שם היישוב שם חבר/ת ההנהלה כתובת דוא"ל
אבטליון ערן הספל [email protected]
אשחר חני בן שימול [email protected]
גילון אברהמי אסף [email protected]
יובלים יהודית אוליקר [email protected]
כמון אמיר בורשטיין [email protected] 
מורשת רפי דיין [email protected]
מכמנים דנה ראובנס [email protected]    
מעלה צביה רונן גל [email protected]
סלאמה אחמד עלי סואעד [email protected]
עצמון אורה זיגלמן [email protected]
שורשים רותי יהודה [email protected]