לפני מילוי הטופס יש לקרוא את נהלי השימוש במבנה:

מרכז צעירים משגב-נוהל שימוש במבנה גן קיימות.pdf

מבנה גן הקיימות במשגב

Browser not supported