קבלת קהל ומענה טלפוני בגזברות:

 

בימים א',ב', ד', ה' בין השעות 9:00 - 13:00

א', ד' בין השעות 14:00 - 16:00

יום ג' - אין קבלת קהל ואין מענה טלפוני 

 

לזימון תורים ממוחשב