היום, ב 31/12/23, הספריה פתוחה עד השעה 17:00 רצוף.

החל מ 1/1/24, הספריה חוזרת לפעול לפי השעות המפורטות בטבלה.

  בוקר אחה"צ
יום א' 08:30-14:00 16:00-19:00
יום ב' 08:30-15:00  
יום ג' 08:30-14:00 16:00-19:00
יום ד' 08:30-15:00  
יום ה' 08:30-14:00 16:00-19:00
יום ו' 09:00-12:00