תצפית בית לכלבים וחתולים שנשכו

בנובמבר 2020, אישרה כנסת ישראל תיקון לפקודת הכלבת שכולל שני שינויים חשובים:

 1. תקופת ההסגר לתצפית כלבת עודכנה ל 10 ימים מיום שבעל החיים נשך/שרט אדם ולא מיום שבעל החיים מוסגר.
 2. הקלה בתנאים הנדרשים ולאופן בו תתבצע התצפית כאלטרנטיבה להסגר בכלבייה.

יש לציין שמטרת ההסגר או האלטרנטיבה שהיא תצפית ביתית, איננה להעניש את בעל החיים שנשך, אלא לוודא שהוא איננו חולה בכלבת ובכך מסכן את סביבתו.

בעקבות התיקון, ניתנה לרופא הווטרינר העירוני האפשרות להמיר את ההסגר בכלבייה העירונית בתצפית ביתית או במקרים שבעל החיים חולה או פצוע - תצפית במרפאה וטרינרית שקיבלה לכך אישור.

גם היום לאחר שינוי החוק, ברירת המחדל לתצפיות כלבת של כלב או חתול שנשכו אדם, הנה בכלבייה העירונית.

האלטרנטיבה של תצפית ביתית יכולה להישקל ע"י הרופא הווטרינר העירוני, רק בהתקיים התנאים הבאים:

 1. הבעלים או המחזיק בכלב או החתול, התייצב בשירות הווטרינרי העירוני עם בעל החיים בתוך 24 שעות מרגע שנודע לו דבר הנשיכה/ השריטה.
   
 2. הכלב הוחזק ברישיון בתוקף במועד הנשיכה- כל הכלבים במדינת ישראל מחויבים בחיסון כלבת והוצאת רישיון מגיל 3 חודשים ואחת לשנה. אי החזקת הכלב ברישיון תמנע את האפשרות לביצוע תצפית ביתית.
   
 3. במקרה של חתול תתבצע בדיקה של תיעוד חיסון כלבת מהיימן ב-15 החודשים האחרונים טרם הנשיכה- השירות הווטרינרי משתמש בתוכנה אינטרנטית לתיעוד חיסוני כלבת בבעלי החיים שברשות. על כן מומלץ לבקש מהרופא הווטרינר לתעד את חיסון החתול במערכת המשמשת גם לרישום חיסוני הכלבים.
   
 4. הרופא הווטרינר העירוני יבצע תחקיר עם הבעלים-במטרה לברר האם הכלב או החתול שהו באזור נגוע בכלבת בשלושת החודשים טרם הנשיכה או שבאו במגע עם בעל חיים החשוד כנגוע בכלבת ב 45 הימים טרם הנשיכה. התחקיר כולל חתימה של הבעלים על תצהיר.
   
 5. הרופא הווטרינר העירוני יאשר בכתב את מקום ותנאי החזקתו בתצפית של בעל החיים.
   
 6. בעליו של בעל החיים שנמצא בתצפית ביתית יחתום על תצהיר הכולל את ההתחייבויות הבאות:
  1. להביא מידית את הכלב או החתול לבדיקה במצב של שינוי בהתנהגות או בבריאות בעל החיים.
  2. במקרה שבעל החיים מת בתקופת התצפית, הבעלים ימסור את הגופה לבדיקה מידית לאחר התייעצות עם הרופא הווטרינר העירוני.
  3. יש לנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת מגע של בעל החיים עם כל אדם או בעל חיים אחר למעט מי שנמצא במקום התצפית וההשגחה דרך קבע.
  4. לדווח מידית על בריחה של בעל החיים ממקום התצפית.
  5. חתול יצא רק לבדיקה וטרינרית. היציאה תבוצע בכלוב נשיאה תקין שמתאים למידותיו.
  6. כלב יוכל לצאת לבדיקה או טיול למרחק של עד 500 מטר מהמקום שאושר להחזקתו. הכלב יצא כאשר הוא מוחזק ע"י אדם מעל גיל 18 שנים המסוגל לשלוט בו, כשהוא מובל ברצועה שאורכה אינו עולה על 2 מטר ופיו חסום בזמם. אין אישור להכניס את הכלב לגינות כלבים, גנים ציבוריים, גני משחק, מוסדות ציבור ומקומות הומי אדם.
    
 7. בעליו של הכלב/ החתול יגיעו עם בעל החיים לבדיקה ע"י הרופא הווטרינר העירוני בשירות הווטרינרי לפחות 3 פעמים במהלך תקופת ההסגר לשלילת סימנים קליניים המחשידים למחלת הכלבת:
  1. בדיקה ראשונה תתבצע בתוך 24 שעות מרגע שנודע דבר הנשיכה/השריטה. במועד זה ייקבע הרופא הווטרינר העירוני את התנאי ההסגר.
  2. בדיקה שנייה תתבצע באמצע תקופת התצפית, במועד שיקבע הרופא הווטרינר העירוני.
  3. בדיקה שלישית תתבצע ביום שבו אמור בעל החיים להשתחרר מהתצפית.

תשלום אגרה בסך 365 ₪- האגרה הנה עבור ליווי ופיקוח וטרינרי של הליך ההחזקה בתצפית בית והיא תשולם במועד הבדיקה הראשונה

יש להגיש מידית בקשה לתצפית ביתית על גבי טופס בקישור זה .

במידה והבקשה אושרה ישלם בעלי הכלב/חתול אגרה בגובה 365 שח לרשות ויקבל הנחיות מפורטות לגבי מועדי הבאת בעל החיים לבדיקה במועצה ותנאים להחזקת בעל החיים  בתצפית ביתית.

את פקודת הכלבת המלאה והעדכנית, ניתן לקרוא כאן.