פנקס כיס לבעלי העסקים

הרפורמה בחוק רישוי עסקים תיקון 34 תיקונים בעקבות חוק ההסדרים תיקונים בתקנות וצו רישוי עסקים 14.6.2022 מעודכן 1 יוני 2022 

יישום הרפורמה בחוק רישוי עסקים – פנקס כיס איגוד לבעלי עסקים 14.6.22 (1).pdf