תפקידי אגף החינוך

  • אחריות כוללת לאיכות החינוך במועצה. 
  • עיצוב מדיניות החינוך והובלת תהליכים ליישומה. 
  • הדרכה, פיתוח וליווי למנהלים ולצוותים חינוכיים ומקצועיים. 
  • קידום הפרט: התאמת מסגרת לתלמידי החינוך המיוחד, פיתוח תשתיות מקצועיות לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים ויחודיים. 
  • מתן מענה לקהילות ולהורים - טיפול בפניות. 
  • הובלה ופיתוח מנהיגות חינוכית אזורית. 
  • ליווי ויעוץ לועדות חינוך בישובים. 
  • קידום יוזמות חינוכיות, כגון: תכניות קרב, סל תרבות, מוזיטף. 
  • סיוע לוגיסטי כולל למוסדות החינוך. כגון: ציוד, בינוי והסעים. 
  • הפעלת תהליך הרישום והשיבוץ בכל מוסדות החינוך.