תפקידי האגף

  • ביצוע המדיניות הכספית של המועצה, בכפוף להנחיות משרד הפנים.
  • הבטחת הכנסות המועצה.
  • פעילות של ועדת הנחות משולבת.
  • טיפול בתזרים המזומנים.
  • בניית תקציב הפיתוח של המועצה וניהולו.
  • בניית התקציב השוטף של המועצה וניהולו.
  • בקרה ופיקוח על התקציבים השונים מול מחלקות המועצה.
  • בקרה ופיקוח על תקציבי הוועדים המקומיים.

מוקד טלפוני לתשלומים בכרטיס אשראי  שיחת חינם,  24 שעות ביממה:

טל': 1800-25-1001 וגם בטל': 9411135 - 03.