החל מתאריך 1/11/04 נכנס לתוקפו חוק  להגברת הפיקוח על כלבים, (חוק כלבים מסוכנים).

החוק מגדיר מי הם כלבים מסוכנים (אמסטרף, בול טרייר, פיט בול טרייר, דוגו, פילה, רוטווילר).

על הכלבים מהגזעים הללו או הכלאה של הגזעים המסוכנים, וכן כלבים שהיו מעורבים באירועי נשיכה, חלות ההגבלות הבאות:

  1. הכלב חייב להיות קשור ברצועה ומחסום על הפה כאשר מוצא לטיול.
  2. כלב מסוכן חייב להיות קשור בחצר או מוחזק באזור מגודר.
  3. דרישת גיל מינימלי (18 שנים) למי שמחזיק בכלב בעת הוצאתו לטיול.
  4. הכלב/ה חייבים לעבור עיקור / סירוס.
  5. חובת סימון הכלב בשבב אלקטרוני.