התשתיות הציבוריות בשכונות החדשות בישובים מתבצעות ע"י הישובים, בפיקוח-על ומעורבות מלאה של אגף ההנדסה לכל אורך הביצוע.

מעורבות נציגי ההנדסה במהלך התכנון והביצוע חיונית לצורך קבלת תשתיות ציבוריות (כבישים, תאורה, שבילים, מערכות ניקוז ומים וכו'), ברמה הגבוהה ביותר.

להלן נהלים אשר גובשו ע"י האגף ואשר הופצו לישובים לשימוש שוטף במהלך בניית התשתיות הציבוריות בשכונות החדשות בישובים.

 

טפסים נדרשים לקבלת אישור לטופס 4